Sprakel Advocatuur

Sprakel Advocatuur is een klein advocatenkantoor in Haarlem dat zich richt op mensen die weinig geld hebben en moeite hebben om hun recht te krijgen of te behouden.

Sprakel Advocatuur is een klein advocatenkantoor in Haarlem dat zich richt op mensen die weinig geld hebben en moeite hebben om hun recht te krijgen of te behouden. Wij staan mensen bij in zaken tegen de overheid over zaken als (daklozen)opvang, sociale zekerheid en sociale voorzieningen. Ook staan we mensen bij als de huurbaas weigert (achterstallig) onderhoud te plegen of dreigt met huisuitzetting.

Uitgangspunt in onze rechtshulp is dat ieder mens recht heeft of goede hulp door de overheid en een rechtvaardige behandeling door private partijen. Daarbij geldt de Nederlandse wet als uitgangspunt, maar maken wij waar nodig gebruik van mensenrechten en EU verdragen. Ook als de Nederlandse wet u uitsluit vanwege bijvoorbeeld verblijfsstatus zullen wij kijken of wij alsnog iets voor u kunnen betekenen.

Als u een probleem heeft met de (daklozen)opvang, de bijstand, toeslagen of andere sociale verzekeringen (Ziektewet, WW, Wajong) kunt u ons vragen om hulp. Ook als u problemen heeft met uw huurbaas of urgentie voor woonruimte nodig heeft kunt u ons daarover benaderen. In bepaalde gevallen willen wij ook met u meekijken als u er met een deurwaarder niet uitkomt en er beslag is gelegd, of daarmee wordt gedreigd.

Hoewel wij wel migranten (met en zonder verblijfsvergunning) bijstaan doen wij geen vreemdelingenrechtelijke procedures. Voor vragen daarover moet u met een vreemdelingenadvocaat contact opnemen. In het huurrecht staan wij alleen huurders bij (dus geen verhuurders).

Wij werken voornamelijk op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt hangt af van uw inkomen. De actuele inkomensgrenzen van de Raad voor de Rechtsbijstand kunt u hier vinden. Als uw inkomen te hoog is voor een toevoeging kunt u altijd vragen naar de kosten. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunnen wij u, indien nodig, helpen met het aanvragen van bijzondere bijstand.  

© Copyright 2023 Sprakel Advocatuur | KvK nr: 81650132 | BTW nr: NL8621.700.84.B.01
algemene voorwaarden | klachtenregeling | privacy statement