Joris Sprakel

Joris Sprakel is op 23 mei 2006 beëdigd als advocaat. Tot september 2018 heeft hij in loondienst gewerkt bij Fischer Advocaten. Daarna heeft hij in een kantorencombinatie gezeten met Fischer Advocaten. Vanaf oktober 2022 werkt hij onder eigen naam: Sprakel Advocatuur. Joris heeft zich altijd ingezet voor de zwakkeren in de samenleving. De laatste jaren gaat dat vooral om mensen die te maken hebben met dakloosheid en daarmee gepaard gaande uitsluiting. Naast zijn werk als advocaat is Joris Sprakel lid van de Europese denktank Housing Rights Watch.
Joris Sprakel heeft ook 15 jaar lesgegeven aan de internationale rechtenopleiding van de Haagse Hogeschool. Joris Sprakel staat ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is Joris Sprakel ingeschreven op de rechtsgebieden sociale zekerheid en huurrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Arjan Ang

Arjan Ang is op 24 februari 2021 beëdigd als advocaat bij Fischer Advocaten (patroon Joris Sprakel). Hij is steeds in dienst geweest bij Sprakel Advocatuur en blijft in die hoedanigheid dan ook aan Sprakel Advocatuur verbonden. Arjan Ang werkt op dezelfde rechtsgebieden als Joris Sprakel, maar heeft een grotere focus op huurrecht. Voor zijn werk als advocaat heeft Arjan Ang onder andere gewerkt bij huurdersfederatie Alert en als jurist op een advocatenkantoor. Joris Sprakel en Arjan Ang nemen voor elkaar waar bij verhindering en afwezigheid.

© Copyright 20232 Sprakel Advocatuur | KvK nr: 81650132 | BTW nr: NL8621.700.84.B.01
algemene voorwaarden | klachtenregeling | privacy statement