Over Sprakel Advocatuur

Sprakel advocatuur is begin 2021 opgericht. De eerste twee jaar heeft Sprakel Advocatuur een kantorencombinatie gevormd met Fischer Advocaten. Vanaf oktober 2022 werken de advocaten van Sprakel Advocatuur ook onder die naam. Sprakel Advocatuur is een klein kantoor met twee advocaten. Ons kantoor is een besloten vennootschap. Joris Sprakel is directeur-grootaandeelhouder. Arjan Ang is in loondienst. De advocaten procederen vooral over sociale verzekeringen en voorzieningen, zoals uitkeringen en opvang. Wij procederen niet over verblijfsvergunningen en ook niet tegen de Raad voor de Kinderbescherming.

Overeenkomst van opdracht

U heeft één van de advocaten van Sprakel Advocatuur opdracht gegeven om voor u te procederen. Deze advocaat bepaalt de strategie in uw procedure en communiceert met u over de stand van zaken. Uw advocaat draagt ook de volledige verantwoordelijkheid voor uw zaak. De advocaten van Sprakel Advocatuur werken nauw samen. Het kan dus voorkomen dat uw advocaat de andere advocaat vraagt om (een deel van) de procedure over te nemen of waar te nemen op een (hoor)zitting. U blijft echter klant bij de advocaat waarmee u een overeenkomst heeft en kunt alleen hem of haar aanspreken op het verloop van uw zaak. Bij ziekte of verhindering neemt de andere advocaat waar.

Financiering

Wij staan mensen bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De inkomensgrenzen vindt u hier. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen van twee jaar geleden. In 2023 kijkt de Raad dus naar uw inkomen in 2021. Als uw inkomen in dat jaar te hoog was maar nu lager is, kunt u vragen om een ‘peiljaarverlegging’. Wij helpen u daarbij.
Wij letten er ook op of u in aanmerking komt voor nihilstelling van de eigen bijdrage of vrijstelling van betaling van griffierecht bij de rechtbank. Mogelijk komt u voor die kosten in aanmerking voor bijzondere bijstand. Wij helpen u dan met de aanvraag.
Ook als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging kunnen wij u bijstaan tegen een gereduceerd tarief. Als dat het geval is kunt u contact met ons opnemen om dit te bespreken.
Als u de procedure wint, moet de wederpartij uw eigen bijdrage en het griffierecht betalen. Wij incasseren dat bij de wederpartij. Als u de kosten al hebt voldaan, storten wij het aan u terug.

Algemene voorwaarden

Sprakel Advocatuur heeft algemene voorwaarden opgesteld. Daarin staan alle regels die gelden als u een overeenkomst sluit met ons bedrijf. De algemene voorwaarden vindt u hier op onze website. Door een overeenkomst van opdracht af te sluiten, aanvaardt u de algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens

Wij slaan sommige van uw persoonsgegevens op in het computersysteem van ons kantoor. Dit is nodig om procedures te kunnen voeren en met u in contact te blijven. Als we uw zaak afsluiten, bewaren we uw dossier nog vijf jaar in ons (digitaal) archief. Als u na die vijf jaar wilt dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, kunt u ons vragen om een kopie van uw dossier. Wij verwijderen dan uw gegevens uit onze (digitale) systemen. U kunt natuurlijk ook op andere momenten een kopie opvragen van uw dossier.

Wij bewaren ook gegevens van mensen die ons telefonisch of via de website om advies vragen, maar uiteindelijk geen opdracht geven te procederen. Wij doen dat om u later beter van dienst te kunnen zijn. Wij zijn niet verplicht deze gegevens te bewaren. U kunt ons dus altijd vragen uw gegevens te verwijderen.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over uw advocaat kunt u daarover klagen. Joris Sprakel is de klachtenfunctionaris. Als die procedure niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u zich wenden tot de rechtbank Haarlem. De volledige klachtenregeling vindt u hier op onze website. U kunt ook klagen bij de Orde van Advocaten Noord-Holland

© Copyright 2023 Sprakel Advocatuur | KvK nr: 81650132 | BTW nr: NL8621.700.84.B.01
algemene voorwaarden | klachtenregeling | privacy statement